10 gode råd til din virksomhet fra direktøren

 

Hvordan driver man best en profesjonell håndverksvirksomhet i dagens Danmark? Mester Tidene har besøkt Minuba for å høre svaret fra Minubas administrerende direktør Casper Hassø Nielsen.

Se videoen og besøk Minuba, og få 10 gode tips til din virksomhet fra administrerende direktør, Casper Hassø Nielsen.

 

 

 

Få bedre oversikt og gjør driften mer effektiv

Hvis du ønsker å gjøre driften mer effektiv og få en bedre oversikt, er det viktig med et ordrehåndteringverktøy.

- Som utgangspunkt kan alle oprette og drive en virksomhet, men å gjøre virksomheten til en forretning er noe helt annet, sier Casper Hassø Nielsen.

 

Slik får du en mer effektiv håndverksvirksomhet

 

1. Takt og tone

Vær høflig og imøtekommende når du snakker med kunden. Pass på at dialogen med kunden er positiv. Du kommer lengst med en vennlig stemme, et smil og imøtekommenhet.

2. Planlegging og struktur

God planlegging er god oversikt. Når du arbeider strukturert har du kontroll, og løser oppgavene på en betydelig kortere tid.

3. Nettsider og sosiale medier

Det er utrolig viktig at du er tilgjengelig på nettet hvis du vil ivareta kundens oppmerksomhet. Nettstedet er ditt ansikt utad. Det handler om å gi kunden et godt førsteinntrykk. Presenter din virksomhet og de tjenestene du kan tilby kundene. Fortell hvilke konkrete oppgaver du kan løse. Fang kundene dine med bilder av arbeidet ditt.

4. Profesjonalitet

Din profesjonalisme er viktig når du skal bygge gode relasjoner med kundene dine. Det kan ha en avgjørende betydning for hvorfor kunden velger en håndverker fremfor en annen. Profesjonalitet som følge av hvordan du strukturerer virksomheten, hvordan du driver den, hvordan du kommuniserer med dine kunder, hvilken respekt du gir dine kunder og ikke minst, hvordan dine medarbeidere oppfører seg når de representerer din virksomhet.

5. Standard og sjekklister

Kunden må ha samme faglige oppfatning av virksomheten hver gang, uavhengig av hvilken medarbeider som dukker opp på adressen når oppgaven skal løses. Oppgaveutførelsen skal være av samme faglige standard hver gang, uansett oppgave. For å oppnå dette er det viktig at medarbeiderne vet hva virksomheten står for og hva virksomheten skal være kjent for.

6. Forretningsmodell og tilpasningsevne

Det er sjelden at du er like god til alle oppgaver. Derfor handler det om å finne ut hvilke oppgaver du og dine montører er best til å løse. Samtidig skal man alltid være oppmerksom på om markedet endrer seg. Derfor er det viktig at du kjenner ditt marked og dine konkurrenter og i den forbindelse være forberedt på å tilpasse virksomheten til markedsforhold, eller hvis lovkrav endres.

 

 

7. Ledelse

Det er ditt ansvar. Det er viktig at du som mester tar på deg ledelsesansvaret, så det er klart og synlig for alle - både i og utenfor virksomheten. Som mester er det viktig å ha en ledelsesoversikt over hele driften av virksomheten og den økonomiske situasjonen. Da kan det være til stor hjelp å bruke Minubas ordrehåndteringsystem som kan hjelpe deg med å få oversikten.  Når du har den nødvendige oversikten kan du bedre optimalisere prosessene i administrasjonen.

 

 

 

8. Betal regningene i tide

Som mester vil det noen ganger være situasjoner hvor du vil motta regninger for tjenester andre har levert til deg. Husk det vanligvis er best å betale regningene dine til rett tid. Hvis du har utfordringer med å betale til tiden, kontakt kreditoren din og oppgi når du kan betale din regning, og overhold dette. Dette forhindrer at virksomheten stilles i dårlig lys.

9. Hold det du lover – eller mer

Lov aldri noe du ikke kan holde. Be alltid om realistiske avtaler når det gjelder pris, kvalitet og tid. Det du leverer bør i stor grad gjenspeile det lovede, og mest av alt være i tråd med den dialogen du har hatt med kunden under arbeidet.

 

10. Lever i tide - og til avtalt pris

Ikke sløs bort kundens tid med dårlig planlegging. Vær oppmerksom på avtalte møtetider, og hvis du er forhindret, sørg for å si fra til kunden. Uforutsette kostnader kan oppstå under prosessen, og det er viktig å informere kunden med det samme. Det bidrar til å drive virksomheten profesjonelt.

 

Artikkel ble lagt ut på MesterTidende 2. oktober 2017. Les hele artikkelen