Ordrer

Opprett tilbud og ordrer når kunden kontakter deg. Legg inn forventet forbruk av tid og materialer og send det som et proffesjonelt tilbud til kunden. Medarbeiderne får den ferdige arbeidsordre direkte på sin app, iPad eller PC.

Sentral beliggenhet for arbeidet
Arbeidsordren gir deg en fullstendig oversikt over spesifikt arbeide uansett om du er på kontoret eller på farten. Alle kontaktopplysninger, arbeidsbeskrivelser, materialer, tid og mye mer står til din disposisjon. Det er ingen grunn til å hoppe mellom forskjellige sider for å få de opplysningene du trenger.

Unik flyt
Minubas visuelle arbeidsflyt gir raskt et bilde av hvor i arbeidsprosessen du er slik du aldri hopper over et trinn. Flyten justeres automatisk hvis Minuba identifiserer viktige endringer. Du trenger ikke spørre dine medarbeidere om fremdriften av arbeidsoppgaven ettersom dette fremgår av Minubas system.

Tilgangskontroll
Noe av informasjonen kan være avgjørende for virksomheten din, og du vil kanskje ikke dele det med alle innen bedriften. Minuba gir deg full fleksibilitet i forhold til hvem som skal ha adgang til bestemte arbeidsordrer. Kanskje vil du også begrense informasjonen på dem? Tilgangskontroll kan for eksempel fjerne prisene slik at de ikke er synlige for andre enn deg, noe som betyr at medarbeiderne fullt ut kan fokusere på oppgaven.