Raskere fakturering

Alt ligger klart slik at du kan sende fakturaen til kunden når arbeidet er utført. Fakturering blir enkelt og du sparer mange ekstra kredittdager. Bilagene kan eksporteres i flere formater til regnskapsprogrammet ditt.

Forbedret likviditet Med Minubas elektroniske ordrehåndtering er faktureringen enkel. Fakturaen blir skrevet mens jobben utføres og du kan sende fakturaer til kundene så snart jobben er gjort. Raskere fakturering betyr at mer penger vil være raskere tilgjengelig for deg, noe som enkelt kan oversettes til bedre likviditet.

Ubetalte fakturaer Mange håndverkere møter problemer med ubetalte fakturaer. Uansett om det dreier seg om små eller store beløp er det alltid et tap, og å innkreve penger bør ikke være en av dine bekymringer. Minuba gjør det enkelt gjennom vårt partnerskap med et inkassobyrå som sørger for purrehåndtering. Dette betyr at det ikke kreves ytterligere arbeid fra din side, alt håndteres på dine vegne gjennom våre partnere.

Integrasjoner Minuba har gjort en rekke integrasjoner med regnskapsprogrammer som C5 og Visma aAccounting. Minuba sikrer automatisk synkronisering mellom systemene. Minuba arbeider hele tiden med å levere nye integrasjoner, men hvis din virksomhet har behov for en spesiell integrasjon som ikke står på listen kan du kontakte oss så vi kan se om vi kan hjelpe deg.

Ekstra arbeid I fastprissaker hjelper Minuba sine kunder med å fremheve og vise verdien som ligger i eventuelt utført ekstra arbeid. I mange tilfeller glemmes alt om ekstra arbeid fordi det ikke representerer et stort beløp i forhold til resten av saken – men husk det er ofte din tid og dermed virksomhetens penger som blir «sløst bort». Minuba gjør det enkelt å fakturere kundene for ekstra arbeid slik at du alltid kan kreve betaling for «småting». Dette betyr at flere penger går inn i virksomheten og dermed en forbedret likviditet.

Send fakturaer via e-post eller EAN Spar verdifull tid og fokuser på ting som betyr noe for deg og virksomheten. Øk likviditeten og få raskt betalt. Send faktura og dokumentasjon til kundene via e-post, raskt og enkelt. Hvis du arbeider med offentlige institusjoner gjør Minuba det mulig å sende fakturaer direkte til offentlige myndigheter og institusjoner.