Servicemodul

Minubas automatiske håndtering av både kortere og lengre gjentatte serviceavtaler gjør oppfølgingen enkel ettersom fremtidige oppgaver automatisk blir plassert i den aktuelle medarbeiders kalender etter seviceuttrekk. Samtidig oppnår virksomheten både oversikt og effektivitet som fører til førnøyde og trygge kunder som til slutt vil øke virksomhetens omsetning.

Maksimer ditt potensiale
Det er mange måter å generere overskudd på i din virksomhet. Med Servicemodulen kan du minne kundene dine på at leiligheten deres kunne bli flott med en oppussing eller informere dem om at dette er et fint tidspunkt for å bytte ut de elektriske installasjonene i hytta. Mulighetene er uendelige og kundene dine vil sette pris på interessen din, noe som kan gi deg nye oppdrag hos dem. Det gir mer overskudd til virksomheten. Helt enkelt!

Ta vare på tiden din
Noen aktiviteter krever gjentagelser; med Minuba trenger du ikke tenke på det mer. De vil bli opprettet automatisk for å spare din verdifulle tid.