Virksomhetsoversikt

Ta temperaturen på virksomheten din. Du får oversikt over saker og økonomi, slik at du vet hvordan du best bør fokusere tiden din. Du vil umiddelbart se hvilke oppgaver du tjener penger på! Minuba – så har du styr på sakene!

Følg med på sakene
Med Oversikt er det enkelt å se hvor mange penger som er bundet opp i prosjekter. Denne informasjonen gir deg en bedre forståelse av om virksomheten din går i riktig retning.

Hold øye med statusutviklingen
Å arbeide med flere saker kan være ganske utfordrende fra et planleggingssynspunkt. Oversikt hjelper deg med å få innsikt i hvilken fase sakene er i, og du kan dermed raskt få informasjon hvis det er en sak som ikke utvikler seg som forventet.

Del ansvar og tillit med medarbeidere
Bruk Oversikt til raskt å se hva dine ressurser skal brukes til i løpet af dagen. Dermed unngår du å kaste bort tiden og maksimerer potensialet til dine mest verdifulle aktiva.

Gamle saker
Det er vanskelig å huske hvem som jobbet på et prosjekt for to år siden eller hvor mye det ble belastet for tilsvarende arbeid for tre år siden. Minuba lagrer fullført arbeid i arkivet slik du enkelt kan henvise til det hvis det blir nødvendig.