Grossistintegrasjoner

Minuba tilbyr integrasjon med grossister. I oversikten nedenfor kan du se hva grossistens integrering med Minuba innebærer. Grossistene med flest features vises øverst, og de med like mange features blir sortert alfabetisk.

Her en kort forklaring av kolonnerne:

 • Varekatalog
  Kundene kan søke på varer fra grossisten i materialeregistrering
 • Rabattfiler
  Prisene vises med din personlige rabatt hos grossisten
 • Katalog importeres automatisk
  Produktlisten opdateres automatisk og er alltid up-to-date
 • Rabattfiler hentes automatisk
  Rabatfiler hentes automatisk og er alltid up-to-date
 • EDI-fakturaer
  Fakturaer kan mottas elektronisk, direkte i Minuba
 • Varebilder
  Bilder av varer blir vist i materialeregistrering
 • Webshop
  Bestilling av varer hos din grossist fra Minuba (nettside)
 • Webshop på APPen
  Bestilling av varer hos din grossist fra Minuba (app)

[insert_php]

// variables
$counter = 0;
$country = «NO»;
$fileName = «»;
$firstTime = true;
$nrOfHeaders = 8;
$nrOfYes = 0;
$retailer = array();
$retailerArray = array();
$retailerName = «»;

// Determine which file to open
$fileName = «https://minuba.dk/wp-content/uploads/retailerFeatures».$country.».csv»;

echo »

\n»;
echo »

\n»;
echo »

\n»;

for($i=0;$i<$nrOfHeaders;$i++){ echo "

\n»;
}

echo »

\n»;

// Open the CSV file
if (($handle = fopen($fileName, «r»)) !== FALSE) {
// cycle through the file
while (($data = fgetcsv($handle, 1000, «;»)) !== FALSE) {

$num = count($data);

// Get the headernames from the first line
if($firstTime){
echo »

\n»;
echo »

\n»;

for($i=2;$i<$num;$i++){ echo "

\n»;
}

echo »

\n»;
}

for($i=2;$i<$num;$i++){ if($data[$i] == "y"){ $nrOfYes++; } } // Fill the 2-dimensional array, skip the headers on the first line though if(!$firstTime){ $retailer = ['h1' => $data[0],
‘h2’ => $data[1],
‘h3’ => $data[2],
‘h4’ => $data[3],
‘h5’ => $data[4],
‘h6’ => $data[5],
‘h7’ => $data[6],
‘h8’ => $data[7],
‘h9’ => $data[8],
‘h10’ => $data[9],
‘nrOfYes’ => $nrOfYes];

$nrOfYes = 0;
$retailerArray[$counter] = $retailer;
$counter++;
}
$firstTime = false;
}

fclose($handle);

// Order retailers first by number of features, then by alphabet
usort($retailerArray, function($a, $b) {
// Sort by number of checks
if($a[‘nrOfYes’] > $b[‘nrOfYes’]) return -1;
if($a[‘nrOfYes’] < $b['nrOfYes']) return 1; // Sort alphabetically if($a['h1'] > $b[‘h1’]) return 1;
if($a[‘h1’] < $b['h1']) return -1; }); // Cycle though the array and draw the table foreach($retailerArray as $retailerLine){ $retailerName = $retailerLine['h1']; echo "

\n»;

// if there’s a link to an image, show it, otherwise show name
if($retailerLine[‘h2’] != «»){
echo »

\n»;
}else{
echo »

\n»;
}

// Show checks and crosses
for($i=2;$i<$num;$i++){ echo "

\n»;
}

echo »

\n»;
}
}

echo »

«.$data[0].» «.$data[$i].»
\"".$retailerName."\" «.$retailerName.» «;
$ii = $i + 1;
$h = «h».$ii;

if($retailerLine[$h] == «y»){
echo ««;
}else{
echo ««;
}

echo «

«;

[/insert_php]