Lærlinger kan bidra positivt til selskapets vekst

Flere håndverkerbedrifter ser nytteverdien av å tidlig involvere seg i medarbeidernes utdannelse og utvikling. Det er en utvikling vi i Minuba gjerne ser fortsetter! Dette gir samfunnsmessige fordeler, spesielt når bedrifter benytter seg av muligheten til å ta inn lærlinger fra yrkesfaglige utdanninger, for deretter å ansette dem.

Tar dere også inn lærlinger i høst?

5 viktige tips til veilederen

Det er mange fordeler ved å ta lærlinger inn i bedriften - spesielt hvis det gjøres riktig. Her har vi samlet fem tips som kan være nyttige for bedriften og lærlingens veileder når det gjelder å tilrettelegge best mulig så ting går så glatt som mulig.

Eleven jobber ikke – de lærer!

Selv om eleven har en grunnleggende utdannelse, er det allikevel mye du som veileder skal bidra med. Du har sjansen til å forme og utdanne eleven i håndverkeryrket; en fantastisk mulighet til å bidra til å utvikle en dyktig håndverker!

Vær åpen for spørsmål

En vesentlig del av læring skjer gjennom å stille spørsmål. Det er jo ikke alltid åpenbart hvordan ting skal gjøres. Et åpent og aksepterende arbeidsmiljø hvor det er bedre å spørre for mye enn for lite, gir god grobunn for læring.

Inkluder lærlingen i teamet og i bedriften

Jo fortere man føler seg akseptert, jo lettere er det å våge å ta initiativ. Ikke minst er det vesentlig for å trives på arbeidsplassen.

Ta rollen som veileder seriøst og vær godt forberedt

Det er vesentlig at rollen som veileder tildeles en med interesse av å gjøre det. Det er viktig at veilederen føler et ansvar, og dette er en fin mulighet for den ansatte å utøve ledelse og øve seg på dette.

Planlegg grundig og unngå sløsing av tid

Sørg for at lærlingen har konkrete oppgaver å utføre, og et godt verktøy til å lage et tidsskjema. Minuba tilbyr et planleggingsverktøy som hjelper deg med planleggingen, samtidig som at oppdragene havner i appen hos den ansatte. Les mer om hvordan planleggingsverktøyet fungerer her.

En smart app kan gjøre arbeidet lettere

Ledere, medarbeidere og lærlinger drar alle nytte av klar og tydelig kommunikasjon på arbeidsplassen. Ved å utnytte Minubas planleggings- og ordrehåndteringssystem til det fulle, kan din bedrift enkelt samle all relevant og nødvendig informasjon på ett sted. Når du planlegger en oppgave i Minuba havner det direkte i kalenderen til medarbeideren, som raskt og enkelt kan gå inn på arbeidsseddelen ved å trykke på objektet. Medarbeideren kan registrere timer, vedhefte bilder og registrer0e materialer uten å være nødt til å dra innom kontoret, skrive det ned på papir, eller ringe til sjefen.

Gjør arbeidsdagen enklere. Prøv Minuba helt gratis i 30 dager ved å trykke her.

Vil du vite mer?

Nyttige linker for deg som vil lære mer:

Ordrehåndtering

Planleggingsfunksjonen