Privatliv

1. Eierinformasjon
Minuba AS
Drammensveien 211
0281 Oslo
Telefon:
23 96 51 66
E-post: info@minuba.no

2. Dette nettstedet bruker cookies
En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din el. tilsvarende for å kunne gjenkjenne den. Ingen personlig informasjon er lagret i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

3. Formålet med cookies på vår hjemmeside
Å lagre dine innstillinger. Trafikkmåling og statistikk. Målretting og frekvenskontroll av reklame.

4. Personvern
Personlig informasjon blir aldri utlevert til tredjepart med mindre du selv gir uttrykkelig samtykke til dette, og vi henter ikke inn personopplysninger med mindre du har gitt oss denne informasjonen ved registrering, kjøp eller ved å delta i en spørreundersøkelse, etc. Du oppgir personlig informasjon på eget ansvar. Personlig informasjon brukes til å gjennomføre kjøpet eller servicen som opplysningene ble innhentet i forbindelse med.

I den grad det behandles personlig informasjon om deg har du ifølge personopplysningsloven rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som kan knyttes til deg. Hvis det viser seg at informasjon eller data behandlet om deg er uriktige eller villedende har du rett til å kreve retting, sletting eller sperring. Du kan alltid gjøre innsigelser mot at informasjon om deg blir gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Du har mulighet til å klage over behandlingen av opplysninger og data angående deg. Klagen fremlegges for Datatilsynet.