Automatisk planlegging av serviceavtaler

Med automatisk planlegging av serviceavtaler vil de administrative oppgavene i forbindelse med gjentakende oppgaver betydelig reduseres.

Sånn går du i gang

Før du kan gå i gang med å bruke automatisk planlegging av serviceavtaler, må du først aktivere det. Oppsettet finner du under Tannhjul > Administrasjon > Serviceavtalemodul.

Automatisk planlegging bruker noen generelle informasjoner fra serviceavtalemodulet som gjør at Minuba kan legge serviceordrer inn i kalenderen.

Standard servicevindu:

Denne innstillingen viser størrelsen på virksomhetens servicevinduer. Eksempel: et servicevindu på 5 timer gir montøren muligheten til å velge i hvilken rekkeføle han utfører oppgaver. NB: Overlappng vil gjennomgås senere i artikkelen.

Når servicevinduet er satt, kan vi velge å si at serviceavtaler skal utføres mellem kl. 09:00 – 17:00, og at kunden skal være på installasjonsstedet i et tidsrom på 5 timer, som blir bestemt under planleggingen.

Standard forventet tid for serviceutførelse:

Beskriver hvor lang tid utførelsen av servicen skal ta inklusive transport.

For å slippe servicevinduer som overlapper hverandre, kan man sette «Standard servicevindu» og «Standard forventet tid for utførelse» til den samme verdien. Dette gjør at tidsregistreringer ikke kan overlappe hverandre, og gir deg dermed bedre oversikt i kalenderen.

Service arbeidsdag:

Denne innstillingen beskriver når på dagen dere utfører servicebesøk.

 

Hvordan bruke automatisk planlegging

Når oppsetningen er ferdig er vi klare til å se nærmere på serviceavtalene våre.

Trykk på «Uttrekk til service».

For å bruke automatisk planlegging, sett hake i boksen «Planlegg automatisk timer?»

Når du har valgt den eventelle gjeldende avdeling og ordretype, samt postnumre, er ordren klar til å planlegges. Automatisk planlagte servicebesøk tilpasser seg automatisk til den tilknyttede medarbeiderens planlagte arbeidstid og helligdager. Det samme gjelder hvis den tilknyttede medarbeideren har full kalender den dagen allerede.