Brukermanual for integrasjon mellom eAccocunting og Minuba

Man kan koble sin Minuba-konto til en eAccounting-konto, slik at man automatisk kan overføre både kunder og fakturaer fra Minuba til eAccounting. Denne veiledningen vil gå gjennom hvordan man setter istand og integrerer de to systemene.

Oppsett

Før man kan bruke integrasjonen, må den først aktiveres. Dette gjøres ved å trykke på tannhjulet > Administrasjonsinnstillinger > og deretter Integrasjonsmodul for økonomisystemer.

Deretter blir du bedt om å velge hvilket økonomisystem du vil integrere Minuba med. Velg eAccounting.

For å koble til eAccounting, trykk på den blå knappen.

Du blir tatt med videre til Vismas hjemmeside.

Logg inn med den firmakontoen du vil skal knyttes til Minuba-kontoen din. Hvis du har flere firmakontoer for samme bruker kan det være at du er nødt til å velge firma. Deretter blir du bedt om å bekrefte at Minuba kan få tilgang til og endre diverse deler av dine eAccounting-data. Du vil ikke kunne bruke integrasjonen hvis dette ikke godkjennes.

Når det er gjort vil du bli tatt med tilbake til Minuba. En bekreftelsesbeskjed vil vise at integrasjonen ble utført korrekt.

Bruk

Når du godkjenner en faktura, vil den automatisk overføres til eAccounting.

Kunder blir også overført sammen med fakturaen, så sant det ikke allerede eksisterer en kunde med samme kundenummer. Første gang du eksporterer en faktura, vil et standardmateriale opprettes i eAccounting-kontoen.

Hvis et materiale på fakturaen har en tilhørende artikkel i eAccounting-kontoen, vil Minuba bruke dette. Hvis ikke vil standardmaterialet brukes.

Man kan bruke generelle .csv-importører for å improtere og eksportere ytterligere materialer og kunder. 

Vi har nå gått gjennom hvordan integrasjonen mellom Minuba og Visma eAccounting gjøres. God fornøyelse!