Generell gjennomgang av de forskjellige fanene i Minubas verktøylinje: del 1

I denne artikkelen forklares de rent grunnleggende egenskapene til de forskjellige funksjonene i Minuba.

Verktøylinja

Min plan

Til venstre i Min plan er det en kalender. Denne kalenderen viser alt planlagt og allerede utført arbeid i en valgt periode. Det er mulig å legge til og å planlegge nytt arbeid fra denne kalenderen.

I den høyre kolonnen som heter Min plan vises saker tilknyttet deg spesifikt. Under Pulje vises alle ordrer som ikke har fått tildelt noen medarbeider ennå.

Oversikt

Her finner du alle tilbud og utkast, nye og igangværende ordre, ferdigmeldte ordrer, og arkiv for avsluttede ordrer. I søkefeltet kan du skrive inn nummer eller tekst for å finne det du leter etter.

Min tid

Under denne fanen vises til venstre planlagt og registrert arbeid for en spesifisert periode for den medarbeideren valgt fra nedtrekksmenyen. Man kan velge å se en dag, fem dager, en uke, to uker, eller en måned av gangen. Man kan også velge hvilken dato man vil beynne å se informasjon fra.

På høyre side vises informasjon om arbeidstimer i den spesifiserte tidsperioden for den valgte medarbeider.

Fakturering

Her vises alle fakturautkast, kreditnotaer, purringer og fakturaer. Også her kan du bruke dokumentnummer eller tekst i søkefeltet. Under Import/eksport kan man eksportere poster til Excel.