Hva viser Planleggingsfanen?

Planleggingsfanen er en funksjon for administrative brukere som gir oversikt over medarbeideres tilgjengelige tid, samt planlagte og utførte oppgaver. Før du begynner å bruke planleggingsfanen bør du ha:

Hva viser verktøylinjen under Planlegging?

Verktøylinjen beskrevet fra venstre til høyre:

  • Pilene brukes til å bla frem og tilbake i kalenderen. Hvis kalenderen vises en uke av gangen, kan du bruke pilene til å hoppe en uke frem og tilbake.
  • Dato: startdato for visningen.
  • Antall dager vist om gangen.
  • Dagen som vises må være 24 timer eller lengden på en arbeidsdag.
  • Hvis ‘Arbeidstid’ er valgt, kan du angi start- og sluttidspunktet for dagen.
  • Hvis virksomheten har satt opp avdelinger, kan du velge mellom disse og dermed filtrere de medarbeiderne etter avdelinger.

Kalenderen under ‘Planlegging’

I kalenderen kan du planlegge medarbeidertimer utfra tilgjengelighet, og tildele bestemte arbeidstyper og/eller tilfeller. Du reserverer et tidspunkt ved å klikke direkte på kalenderen på ønsket dag og ut av medarbeiderens tid til å utføre det nødvendige arbeidet. Man kan justere tidsperioden ved å klikke på starttiden og deretter dra musen til ønsket klokkeslett.

Når du har valgt en tid i kalenderen, vises et pop-up vindu hvor man fyller inn oppgavedetaljer. Her kan man planlegge arbeid (Planlegg tid-knappen) som skal utføres i fremtiden, eller registrere arbeid som allerede er utført (Registrer tid-knappen).  Registrerer man arbeid knyttet til en ordre, vil denne tiden komme med på ordrens arbeidsseddel.

Når du har planlagt tiden, vil det vises i medarbeiderens egen kalender.

Du kan bevege deg rundt i registreringer ved å berøre dem med venstre museknapp og dra dem til ønsket sted som vist på bildet under, hvor en registrering flyttes fra 07:00 til 08:00

Rediger i en medarbeiders tilgjengelighet

Man kan registrere ferie eller annet fravær på samme måte som man planlegger arbeidsoppgaver; ved å klikke direkte på kalenderen på ønsket dato og klokkeslett ved siden av den gjeldende medarbeider.

Flytt, slett eller kopier registreringer under ‘Planlegging’

Under ‘Planlegging’ kan du flytte, slette eller kopiere flere registreringer på én gang. Du kan flytte registreringer på to måter:

A. Velg registreringer mens du trykker på CTRL-knappen. Klikk deretter på en eller flere registreringer. Når du har valgt registreringene, flytt dem ved å klikke på en av de valgte oppføringene og dra dem til ønsket sted.

B. Eller du kan velge å trykke og holde CTRL-knappen og dra markeringsfirkant over registreringene. Når du har valgt registreringene, flytt dem ved å klikke på en av de valgte oppføringene og dra dem til ønsket sted.

Kopier registreringer

Det er også mulig å kopiere en eller flere registreringer ved å holde nede CTRL-knappen mens du trykker på en av de valgte oppføringene og drar dit du vil kopiere dem til:

OBS! Det er viktig å merke seg at hvis man flytter eller kopierer registreringer som allerede ligger på en arbeidsseddel, så vil medarbeideren man flytter/kopierer til også bli tilknyttet som medarbeider på denne arbeidsseddelen.

Slett registreringer

Hvis du vil slette de valgte oppføringene, trykker du bare på «Delete» på tastaturet.

Vi har nå gått igjennom de viktigste funksjonene i «Planlegging». Du er nå klar til å planlegge arbeidstiden mer effektivt!

 

Du kan også se videoen her: