Hvilke hurtigtaster kan jeg bruke i Materialeregisteringen?

For å gjøre det enklere for deg når du registrerer materialer, er det flere forskjellige hurtigtaster du kan bruke når du er i Materialeregistreringen.

Flytte mellom felter horisontalt

Med hurtigtastene kan du bevege deg mellom de forskjellige feltene i en linje. Hvis du er i den siste av de redigerbare feltene vil du komme videre til neste linje i den retningen du beveger deg i. Hurtigtastene er:

TAB (mot høyre)
TAB + Shift (mot venstre)

Bevegelse mellom samme felt i kolonner

Du kan bevege deg mellom linjer i felter fra samme kolonne, f.eks. ”Antall” i linje 2, til ”Antall” i linje 1. Hurtigtastene er:

Pil opp (linjen over)
Pil ned (linjen under)

Velg linje/sett hake ved linje

Du kan velge en linje ved å bruke hurtigtasten Shift + space.

Slett linjer

Du kan enkelt slette en eller flere valgte linjer. Hvis du har kun én linje valgt slettes linjen med det samme. Hvis du har flere enn én linje valgt åpnes funksjonen «Slett linjer». Hurtigtastene er:

Ctrl + delete

Valg av flere linjer

Det er mulig å velge flere linjer på en gang. Sett markøren i det feltet du vil begynne å markere i, og bruk piltastene opp eller ned mens du holder shift nede for å markere flere linjer. Hurtigtastene er altså:

Shift + pil opp (linjen over)
Shift + pil ned (linjen under)