Hvordan bruke GatewayAPI til å sende SMSer fra Minuba

Denne artikkelen gjennomgår hvordan man kan sende SMSer til kunder gjennom Minuba.

Sånn aktiverer du integrasjonen

I Minuba kan du sende SMSer til kunder ved å bruke SMS-systemet GatewayAPI som Minuba har et integrasjon til. GatewayAPI er en billig SMS-løsning, i tillegg til å være enkel og grei å komme i gang med. Integrasjonen kan brukes til å sende SMS med påminnelse til kunden når du oppretter et serviceutkall. For å bruke integrasjonen må du ha en konto registrert hos GatewayAPI. Du kan registrere deg og lese mer om prisene deres her: https://gatewayapi.com/. Merk at du må ha penger på din GatewayAPI-konto for å kunne sende SMS.

For å aktivere integrasjonen, gå til tannhjulet og velg «Administrasjon». Under «Tilvalgsmoduler» finner du «SMS-integrasjon». Trykk på denne for å komme til innstillinger for GatewayAPI-integrasjonen.

I din GatewayAPI-konto finnes det et API-token som du skal bruke når du aktiverer integrasjonen i Minuba. Du kan finne dette ved å følge denne linken mens du er pålogget: https://gatewayapi.com/app/settings/apikeys/secrets/oauth/0/. Alternativt kan du finne den i GatewayAPI ved å gå til «Settings», deretter «API keys» og så trykke på nøkkelen på en av de aktive nøklene i tabellen. Marker deretter all teksten i feltet «Token» og kopier det.

Marker tekstboksen som hedder "Token" og kopier indholdet

Tilbake i Minuba under siden for GatewayAPI-innstillinger skal du lime inn det token du nettopp har kopiert inn i «Token»-feltet. Merk at feltet for avsendernavn også skal utfylles. Avsendernavnet er det kundene vil se når de mottar SMSen dere sender gjennom integrasjonen. Du kan maksimalt bruke 11 tegn. Når du har utfylt token og avsendernavn kan du aktivere modulen ved å trykke på «Slå på modul». Du skal nå kunne se at integrasjonen er aktivert, og hva saldoen på GatewayAPI-kontoen deres er.

 

God fornøyelse!