Hvordan fakturere ekstraarbeid

Før du kan begynne å fakturere, må du først åpne enten arbeidsseddelen eller ekstraarbeidet. Deretter klikker du på «Faktura» i prosesslinjen, og velger enten «Vis fakturautkast 1» eller «Opprett faktura».

For at arbeidsseddelen og ekstraarbeidet skal skilles fra hverandre på fakturaen, trykk på «Faktura» i prosesslinjen, og velg «Fakturainnstillinger».

Her kan du velge hva som skal vises på fakturaen, og det er også her du adskiller ekstraarbeid fra arbeidsseddel på fakturaen.

Når du har trykket OK, vil en ny boks (se bilde under) med valg for fakturering vises. Vi vil nå gjennom de forskjellige alternativene.

 

Fakturer både arbeidsseddel og ekstraarbeid på én faktura

Hvis du velger Sluttfaktura for begge, vil samtlige materiale- og timeregistreringer bli overført fra arbeidsseddel og ekstraseddel til fakturautkastet.

 

Sluttfaktura og delfakturering

Man kan velge å fakturere helt og delvis. Det vil si at du kan velge å sluttfakturere arbeidsseddelen, og delfakturere ekstraarbeidet – eller omvendt. Du kan enten fylle inn beløpet du vil delfakturere, eller prosentandelen.

Fakturer utvalgte linjer

Til sist kan man fakturere utvalgte linjer. Man kan fakturere alle linjer fram til en viss dato, og utvalgte linjer. Disse kan godt kombineres som i bildet nedenfor.

Vi har nå gått gjennom hvordan man kan fakturere ekstraarbeid. God fornøyelse!