Hvordan fungerer funksjonen ekstraarbeid?

Hvis du mens du er i gang med arbeidet skal legge til tilleggsoppgaver som hører til samme ordre, kan du gjøre det ved å legge til et ekstraarbeid. Denne funksjonen lar deg legge til ekstra oppgaver til hovedoppgaven; det vil si at selv om det registreres på samme arbeidsseddel, skilles det mellom hovedoppgaven og ekstraarbeidet både på arbeidsseddelen og på fakturaen. Ved å samle oppgaver som hører sammen til samme arbeidsseddel, gjør Minuba det enklere for deg å holde oversikten over arbeidet som utføres. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du registrerer ekstraarbeid til en arbeidsseddel.

Hvordan registrere ekstraarbeid

For å legge til ekstraarbeid, går du først til arbeidsseddelen du vil legge det til på. Trykk på fanebladet Ordre, og velg «Nytt ekstraarbeid» fra nedtrekksmenyen.

Når du har navngitt ekstraaerbeidet, bli du tatt med til en side som ser slik ut:

 

Akkurat som i arbeidsseddelen for hovedordren, kan du her legge inn oppgavebeskrivelse, og registrere materialer og timer.

Når du har registrert det vil du, og er klar til å ferdigmelde ekstraarbeidet, gjør du det ved å trykke på fanebladet Begynn. Her velger du Ferdigmeld fra nedtrekksmenyen.

 

Når du har ferdigmeldt, vil fanebladet Avslutt bli synlig. Trykk på denne for å avslutte oppgaven. Hvis du trenger å gjøre endringer, kan du her også gjenåpne ekstraarbeidet.

 

Når du har avsluttet ekstraarbeidet, vil du bli tatt med tilbake til arbeidsseddelen for hovedordren.

Slik legger man til et ekstraarbeid på en hovedordre i Minuba!