Hvordan importerer jeg eksisterende ordrer?

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan man kan importere ordrer i .csv-format til Minuba.

Importer fra .csv-fil

Før du kan begynne å importere ordrer, må du først importere kundene dine. Les hvordan her.

Før du importerer ordrene, kan det være lurt å forberede .csv-filen. Du kan inkludere følgende opplysninger når du laster opp ordrene i Minuba:

  • Ordrenummer (obligatorisk felt)
  • Overskrift (obligatorisk felt)
  • Kundenummer (obligatorisk felt)

Det er en fordel hvis filen har kolonnenavnene angitt i første rekke. Navngi kolonnene som i punktene ovenfor.

Sånn importerer du

  1. Gå til oversiktsfanen.
  2. Trykk på knappen «Importer». Den finner du øverst på sida.
  3. Velg «Importer ordrer fra .csv-fil» fra menyen.
  4. Du kan nå velge filen med ordrene dine ved å klikke på «Velg fil».

Når du har funnet den riktige filen, trykk «OK». Systemet vil så lese ordrelista di, og resultatet vil presenteres når det er klart. Deretter velger du hvilke kolonner som skal importeres, samt angi hva de forskjellige kolonnene inneholder. Det er her dine tidligere forberedelser vil komme til nytte. Sett hake i feltet «1. rekke er kolonneoverskrifter» i bjelken øverst på sida. Systemet vil så avlese kolonnenenavnene i fila og sammenlikne dem med tilgjengelige felter i systemet. Hvis navnene er like vil de gjeldende kolonnene automatisk bli valgt til import.

Hvis navnene ikke er like, velges ikke kolonnene automatisk. Det er viktig at du er oppmerksom på navn og innhold til de forskjellige kolonnene.

Du kan velge «Utvidede innstillinger» for å velge hvilken ordretype som skal tildeles de importerte ordrene.

Når du har markert de relevante kolonnene, trykker du på «Lagre og innles» som du finner på høyre side av bjelken øverst på sida. Ordrelista bliver så importert, og du kommer tilbake til lista over ordrer i Minuba.

Du kan også velge ”Utvidede innstillinger» hvis du vil importere flere opplysninger.

Viktig informasjon om ordrenumre

Vær oppmerksom på at hvis du importerer en ordre med et ordrenummer som allerede eksisterer i Minuba, vil ordren allerede i Minuba bli overskrevet av de importerte informasjonene.