Hvordan importerer jeg en eksisterende kundeliste?

Du kan enkelt importere kunder inn i Minuba hvis du har en .csv-fil med kundelista.

Importer fra .csv-fil

Du kan spare deg selv tid hvis du forbereder .csv-fila før du laster den opp i Minuba. I Minuba kan du inkludere følgende opplysninger:

Kunde:

 • Kundenavn (obligatorisk felt)
 • Beskrivelse
 • Organisasjonsnummer
 • Betalingsfrist
 • Kundenummer (obligatorisk felt)

Adresse:

 • Att:
 • Adresse
 • Adresse 2
 • Postnummer
 • By
 • Postnummer og by
 • Land
 • Beskrivelse
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadresse

Det er selvsagt ikke et krav at kundelista inneholder alle disse detaljene, men det vil være en fordel hvis kundelista har kolonnenavn navngitt som ovenfor i første rad på lista.

For å importere kundelista, trykk på tannhjulet i øverste høyre hjørne og velg «Kunder». Her får du vist en liste over alle eksisterende kunder. Trykk på ”Importer kunder”-knappen som du finner øverst på sida på den rød linja. Fra menyen, velg «Importer fra fil (.csv)». Velg så filen med kundelista di og last opp.

Når systemet er ferdig med å innlese kundelista vil du bli presentert for resultatet. Det er her du skal angi hvilke kolonner som skal importeres og hva kolonnene inneholder. Det er her forberedelsene du gjorde tidligere lønner seg. Sett hake i feltet «1. rekke er kolonneoverskrifter» i bjelken øverst på siden. Systemet vil nå innlese kolonnenavnene i kundelista di, og sammenlikne dem med de tilgjengelige feltene i systemet. Er noen av navnene like eller nesten like vil de relevante kolonnene automatisk bli valgt til import.

Hvis det ikke er overensstemmelse mellom navnene bliver de relevante kolonnene automatisk ikke valgt. Det er derfor det er viktig at du sjekker kolonnene for navn og innhold.

Når du har markert de relevante kolonnene, trykk på «Lagre og innles» i den høyre side på linja øverst på sida. Kundelista blir nå importert og du blir tatt med tilbake til den fullstendige lista over kunder i Minuba.

Viktig imformasjon om kundenumre

Vær oppmerksom på at hvis du importerer en kunde med et kundenummer som allerede eksisterer i Minuba, vil kunden alt registrert i Minuba bli overskrevet av de nye informasjonene du importerer.