Hvordan kan jeg importere flere adresser med samme adressetype for mine kunder

Hvis du har kunder med flere adresser (f. eks. forskjellige installasjonsadresser) kan du bruke adresseimporten til å innlese alle på en gang. Merk at kunden må være opprettet i Minuba før du kan innlese adressene.

Trykk på tannhjulet og velg «Kunder»

Trykk på «Import/eksport»-knappen og velg «Importer kundeadresser fra .csv-vil»

Et vindu vil komme frem hvor du kan laste opp filen med kundeadressene. Husk at filen må være i .csv-format.

I .csv-fila kan du sette inn en rad øverst som indikerer hva hver kolonne inneholder. Hvis du har gjort det, kan du i adresseimporten sette hake i «1. rekke er kolonneoverskrifter». Systemet vil prøve å finne hver type av kolonneoverskriftene.

Når du er ferdig med å velge kolonnene, trykk på «Lagre og innles».

Hvis det er feil ved innlesing av adressen vil du få beskjed om det. Du vil så kunne velge å laste inn de gyldige adressene, eller trykke på «Avvis» og gå inn i .csv-filen og korrigere, for så å laste opp filen igjen.

Alle kundeadresser vil lagres under kunder med det angitte kundenummer.