Hvordan opprette brukere i Minuba?

Som administrativ bruker kan man legge til og fjerne brukere og lisenser i Minuba. Man har oversikt over alle medarbeidere som er registrert som brukere av systemet, og man kan administrere innstillinger og rettigheter for hver enkelt medarbeider.

Vi går kort gjennom hvilke brukerrettigheter de forskjellige brukertypene har. For en full oversikt kan du gå hit.

  • Administrativ bruker: tilgang til alle funksjoner i Minuba. Kan justere andre brukeres brukerrettigheter.
  • Begrenset bruker: har tilgang til «Min plan» og «Min tid», inkludert timeregistrering. Som admin. bruker kan man velge at brukeren har tilgang til oversikt, priser og mulighet for å opprette ordre.
  • Ressursbruker: har tilgang til «Min plan» og «Min tid», inkludert timeregistrering. Videre har brukeren tilgang til å se arbeidsseddelen og legge til notater og bildedokumentasjon.
  • Ressurs: Kan ikke logge inn i systemet, men fungerer som en ressurs andre medarbeidere kan administrere. Brukes vanligvis av medarbeidere som jobber med langsiktige kontrakter.

 

Hvordan oppretter jeg bruker og brukertype i Minuba?

Klikk på tannhjulet og velg Administrasjon.

Når du er inne under administrasjonsoversikten, velger du Brukere.

Her kan du se hvilken type rolle medarbeiderne dine har.

 Hvis du vil registrere en ny bruker, trykker du på Opprett ny, og deretter Registrert bruker.

Husk å velge riktig type lisens, da ikke alle lisenser har samme tilgang til Minubas funksjoner.

Når du er ferdig, er det viktig å huske å lagre endringene du har gjort.

 

Vi har nå gått igjennom hvordan man oppretter brukere og forskjellige brukertyper.

God fornøyelse!

Andre linker der kan være relevante:

>Medarbeidertyper
>Hvordan redigerer jeg i brukerinformasjonen?
>Kan jeg finne informasjon om brukere som er slettet?
>Hvorfor skal det angis en sluttdato på en ny bruker?