Hvordan skifte kunde på en ordre

Hvis du vil skifte kunde på en ordre, kan du gjøre det via nettapplikasjonen. Hvordan det gjøres avhenger av om det er en ny/igangværende eller godkjent ordre.

Igangværende ordre

Hvis det er i et utkast du vil endre kunde, kan du gjøre dette enkelt enten det er et tilbud- eller ordreutkast. Fra Oversiktsfanen velger du tilbudet/ordren du vil endre kunde i. Når du er inne i ordren, trykker du på Kunde fra snarveien på høyre side.

Redigere kunde i ordre Minuba

Alle detaljene til kunden som allerede er registrert vil komme frem. Trykk på «Skift kunde».

Redigere kunde i ordre Minuba

Et popup-vindu vil nå vises. Her kan du velge om du vil bytte kunde og adresse, eller bare kunde. Hvis du vil legge til en ny kunde, skal du velge «Bytt kunde og adresser» og deretter trykke OK.

Redigere kunde i ordre Minuba

Et nytt felt vil dukke opp hvor du kan søke etter kunder. Trykk på pilen, og velg blant eksisterende kunder, eller registrer en ny kunde.

Redigere kunde i ordre Minuba

Hvis du vil bytte kunde men beholde adresse, velger du den andre radioknappen. Du vil da kunne velge ny kunde fra følgende skjema:

Redigere kunde i ordre Minuba

Når du har gjort endringene du vil, husk å lagre.

Godkjent ordre

For å endre kunde på en godkjent ordre, må du endre ordrens status fra Godkjent til Utkast. Du kan gjenåpne arbeidsseddelen ved å trykke på pilen som heter Avsluttet. Du vil her kunne gjenåpne den.

Redigere kunde i ordre Minuba

Når ordren er gjenåpnet, kan du endre kunde ved å følge stegene beskrevet tidligere i artikkelen.

Gratulerer, du har nå lært hvordan man endrer kunde i ordrer/tilbud i Minuba!