Hvordan legger jeg til og redigerer materialer på ekstraarbeider?

I ekstraarbeid kan man legge til og redigere materialier, samt gå gjennom ens forbruk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man bruker materialeregistrerigen på ekstraarbeid.

Materialeregistreringstabellen

Materialeregistreringstabellen finner du ved å å trykke på Materialeregistrering under Snarveier, eller ved å scrolle nedover på siden.

 

Her finner du en tabell over materialer. Det høyeste linjenummer (altså det materialet som ble lagt til sist) ligger øverst i lista.

Redigering av allerede registrerte materialer

Man kan redigere i alle hvite felt. Det vil si at antall, beskrivelse, innkjøpspris, avanse, salgspris, og rabatt kan redigeres.

Ulagrede endringer markeres i oransje.

Linjer kan slettes ved å trykke på søppelbøtte-ikonet.

Legge til nye materialer

Nye materialer kan legges til ved at man fyller inn informasjon, f. eks. varenummer, i den øverste tomme linjen i tabellen.

Du kan søke både på varenummer eller tekst, og programmet vil selv komme med forslag som stemmer overens med det du skriver inn.

 

Du kan enten velge et materiale fra menyen, eller trykke utenfor boksen. Da vil det øverste av deres egne materialer velges automatisk. Du kan hoppe til høyre og venstre i feltene ved å trykke Tab og Shift + Tab.

Sortering, søking og filtrering

Det er mulig å justere hva det er som vises i tabellen. I søkefeltet over selve materialregistreringen kan du søke blant allerede registrerte materialer. Du kan søke på både materialnummer og tekst. Når du har skrevet inn det du vil søke etter og trykker enter, blir du bedt om å lagre endringene. Husk at du er nødt til å lagre for å ikke miste arbeidet du alt har gjort.

 

Når du har trykket OK vil kun det produktet du søkte etter vises. For å gå tilbake til hele materialelisten, sletter du det som står i søkefeltet og trykker på forstørrelsesglasset.

Du kan også velge hvor mange materialer som skal vises av gangen. Merk at hvis du velger at alle skal vises, kan dette føre til at Materialeregistreringen og arbeidsseddelen blir tregere.

Du kan sortere alfabetisk eller numerisk i stigende eller synkende rekkefølge ved å trykke på pilene ved siden av kolonnenavnet. Ett klikk for stigende, ett til for synkende. I bildet under er det sortert etter innkjøpspris i stigende rekkefølge:

Vi har nå gått gjennom de grunnleggende funksjoner av materialeregistrering i ekstraarbeid.