Kundespesifikke priser og rabatter

Hvis du har en kunde som har egne priser/rabatter, kan du tilføye dette i Minuba slik at de prisene som vises er kundespesifikke. Du kan registrere generelle rabatter, eller materialespesifikke rabatter. På denne måten har du alltid oversikten over hvilke kunder som betaler hva. Man skal kun gjøre dette en gang, så man slipper å måtte registrere rabattene hver gang. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan sette både de generelle og de materialespesifikke rabatter eller priser.

Hvordan registrere materialespesifikke rabatter og/eller priser

Trykk på tannhjulet, og velg Kunder.

Velg så den kunden du skal legge til spesifikke rabatter/priser til.

Når du er kommet inn i Rediger kunde-siden, går du til overskriften Prisinnstillinger.

Her kan du bestemme hvilke materialer som skal ha kundespesifikke priser/rabatter. Den første tabellen er for egne materialer, mens den andre er for grossistmaterialer. Timematerialer skal registreres under tabellen for egne materialer.

For å angi kundespesifikk pris gjør du følgende:

  1. Skriv inn materialenummeret i søkefeltet i den riktige tabellen.
  2. Standardpris og materialebeskrivelse vil nå vises.
  3. Skriv inn den nye kundeprisen.
  4. Lagre!

For å sette en kundespesifikk rabatt gjør du følgende:

  1. Skriv inn materialenummeret i søkefeltet i den riktige tabellen.
  2. Standardpris og materialebeskrivelse vil nå vises.
  3. Skriv inn rabatten (uten %-tegn).
  4. Lagre!

Man kan sette både kundespesifikk pris og rabatt på samme materiale. Etter at du har lagret endringene vil materialene fremover vise de kundespesifikke priser/rabatter. Så enkelt kan det gjøres!

Hvordan registrere generell kunderabatt

Under prisinnstillinger kan du også skrive inn eventuelle generelle rabatter kunden har. Standardinnstillinger ser sånn ut:

Du kan velge om avansen på grossistmaterialer skal beregnes ut fra listepris eller omkostninger, i tillegg til standardinnstillingen.

Den rabatten du setter her vil gjelde for alle timer eller materialer du registrerer på arbeidssedler for denne kunden. For at endringene skal tre i kraft, må du huske å trygge lagre.

Nå har du lært hvordan man setter kundespesifikke rabatter og priser. Gratulerer!