Hvordan oppretter jeg et kvalitetssikringsdokument i Minuba?

Et kvalitetssikringsdokument er et verktøy som brukes for å dokumentere at arbeidet utført er i samsvar med kvalitetskrav. I Minuba kan man bruke et antall forhåndsdefinerte standard kvalitetssikringsdokumenter. Du kan også selv designe dine kvalitetssikringsdokumenter slik at det inneholder akkurat de du trenger, men merk vennligst at det er ditt eget ansvar å sørge for at dokumentet overholder gjeldende lovgivning på området. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man oppretter og redigerer kvalitetssikringsdokumenter i Minuba.

Slik oppretter du et kvalitetssikringsdokument 

  1. Klikk på tannhjulet og velg «Administrasjon» i menyen.

2. Vekg «Kvalitetssikringsdokumenter».

3. Klikk på «Opprett ny» og velg «Kvalitetssikringsmaler» fra nedtrekksmenyen.

 

4. Navngi dokumentet i feltet «Dokumentnavn».

5. Legg inn en overskrift for første del av dokumentet i feltet «Overskrift».

6. Legg til ønskede felter.

7. Klikk på «Lagre» under «Handlinger» for å lagre utkastet.

Kvalitetssikringsdesign:

I designeren kan du selv sette sammen kvalitetssikringsdokumentet som du ønsker. Du kan legge til følgende felt:

  • Overskrift
  • Radioknapper
  • Tekstområde
  • Sjekkboks
  • Tekst
  • Datofelt
  • Underskrift
  • Fast tekst (Området til fast tekst, som ikke kan redigeres av medarbeider, benyttes eksempelvis til faste informasjoner, beskrivelser eller betingelser)

 

Overskrift:

Du kan gi hver seksjon av dokumentet en overskrift og angi om seksjonen skal vises i tabellayout.

Radioknapper:

Disse brukes ved flere alternativer som ja/nei/ikke relevant. Her har du muligheten til å taste inn et spørsmål med mulige svar. Ved å klikke på knappen med blyanten som er plasseret på høyre side av linjen kan du redigere mulige svar og fjerne eller legge til flere muligheter.

Tekstområde:

Et område hvor medarbeideren kan skrive inn en lengere tekst. Her kan du for eksempel sette inn et spørsmål som krever et detaljeret svar.

Sjekkboks:

En liten boks som du kan merke med et kryss.

Tekst:

Kort tekstfelt plassert på høyre side av dokumentet.

Datofelt:

Et felt hvor dato kan angis.

Underskrift:

Hvis du legger til et område for underskrift, vil et felt lages hvor kunden selv kan underskrive i appen på nettbrett eller mobil. 

Fast tekst:

Område for fast tekst som ikke kan redigeres av medarbeiderne. Brukes for eksempel til fast informasjon, beskrivelser eller betingelser.

Husk å klikk på «Lagre» under «Handlinger» for lagre ditt dokument.

Alternativer angående felt:

  1. Du har muligheten til å angi om et bestemt felt skal være obligatorisk slik at kvalitetssikringen ikke kan gjennomføres uten at denne delen av dokumentet er fyllt inn.

 

2. Du kan slette et felt ved å klikke på papirkurven til høyre for feltet.

3. Du har muligheten til å flytte de enkelte feltene opp og ned i forhold til hverandre ved å klikke på de små pilene på venstre side av en linje og deretter flytte linjen til ønsket sted mens du holder museknappen nede.

4. Nederst på siden ser du en forhåndsvisning av dokumentet slik at du hele tiden kan følge med på hvordan dokumentet utvikler seg og ser ut i ferdig form.

 

Når du har opprettet ditt eget kvalitetssikringsdokument og klikket på lagre, kan det tilføyes til for eksempel en arbeidsseddel.

 

 

 

Prøv Minuba gratis i 30 dager! Les mer her.