Planlegge tid i Planleggingsfanen

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du kan planlegge dine medarbeideres tid under «Planlegging».

Velg en ordre

Du kan velge en ordre ved å trykke på den i ordrelisten.

Tilknyttede medarbeidere vises øverst i planleggingen, og de resterende vises under.

Tidsregistreringer som ikke har med den valgte ordre å gjøre vil farges grå. Man kan også gå direkte til arbeidsseddelen ved å trykke på den lille pilen på høyre side av den valgte ordren.

Tilknytt og fjern en medarbeider på en valgt ordre

Man kan enkelt tilknytte eller fjerne en medarbeider fra en ordre.

Det gjør du ved å trykke på og dra en medarbeider over på den valgte ordre.

Hvis medarbeideren allerede er tilknyttet ordren og du drar han over på saken igjen, vil han fjernes fra saken.