Hvordan sette rabatt på materialelinjer

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan man setter rabatt på materialelinjer.

Gå til materialeregistreringen på den relevante arbeidsseddel/ekstraarbeid. Klikk i det grå feltet på den linjen du vil sette rabatt på. Hvis du vil sette rabatt på flere linjer, trykk på Ctrl-knappen på tastaturet mens du trykker på linjene. Deretter trykker du på de tre vannrette linjene til høyre i materialeregistreringen, og velger «Sett rabatt på linjer».

Et nytt vindu vil vises, hvor du blir bedt om å velge mellom å sette rabatt på alle linjene i materialeregistreringen, eller kun de som er markerte. Når du har valgt, skriver du inn hvor mye rabatten skal være i prosent. Når du trykker OK er rabatten lagt til!

Du kan kanskje også ha nytte av følgende artikler: