Sånn sender du dokumentasjon via e-post

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan man kan vedhefte bilder og PDF-dokumenter når man sender e-post i Minuba. Vi vil også vise hvordan man slår sammen PDF-dokumenter og bilder til ett enkelt PDF-dokument.

Sånn her gjør du

Ved sending av faktura eller andre e-poster til en kunde, har man alltid muligheten til å vedhefte dokumenter tilhørende ordren det gjelder. Hvis tilgjengelig kan du vedhefte følgende typer dokumenter:

  • Tilbudsdokument
  • Ordrebekreftelse
  • Kvalitetssikringsdokumenter
  • Dokumentasjon
  • Fakturautkast
  • Faktura

De enkelte dokumentene kan velges under fanene som er plassert øverst i dialogboksen for sending av e-post.

Under de enkelte fanebladene kan du sette hake ved siden av de dokumentene du vil sende til kunden.

Slå sammen bilder og PDF-filer til ett PDF-dokument

Det er mulig å slå sammen PDF-filer og bilder sammen til en enkelt PDF. For å gjøre det, setter man først hake ved de bilder og dokumenter man vil slå sammen. Når det er gjort skal man også sette hake i boksen «Slå sammen bilder og dokumenter til én PDF». Når man er ferdig og trykker OK er det gjort, og PDF-en er vedheftet e-posten istedenfor at mange forskjellige filer er vedheftet.